Veelgestelde vragen

Op Supernova denken kinderen zelf na over hun leerdoelen, mogen zij keuzes maken en in hun eigen tempo werken. Kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces en zullen hierdoor betrokken en gemotiveerd aan de slag gaan. Kinderen mogen leren op een manier die bij hen past.

Kinderen die een sterke behoefte aan traditionele structuren en sturing hebben, kunnen zich wellicht prettiger voelen op een school met een leerstofjaarklassensysteem. Op www.ooz.nl vindt u een overzicht van openbare basisscholen in Zwolle en de regio.

Op Supernova zitten de kinderen van 4 en 5 jaar bij elkaar in de basegroup. Deze groep speelt en leert voornamelijk in de speelstudio. De kleuters krijgen tijd om te wennen aan het inplannen van workshops, de andere ruimtes in de school en het werken met een iPad.

De keuzevrijheid voor de kinderen op Supernova moet niet verward worden met vrijblijvendheid. Het streven is de doelen die iedere zes weken worden vastgesteld met het kind te halen. Het zal voorkomen dat een kind gaat werken aan een doel dat het minder leuk vindt. Door samen met het kind te bespreken waarom dat doel bereikt moet worden en een gevarieerd aanbod in software en workshops, wordt het leren wel zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

Op Supernova werken we niet met een rapport, maar met ‘MijnBewijsstukken’: een online portfolio. In dat portfolio staan alle tussendoelen van de leerlijnen en kunnen kinderen zelf aangeven welk doel zij behaald hebben. Dit doen zij door een bewijsstuk te plaatsen.

Daarnaast voeren de coaches iedere 6 weken een STER gesprek met het kind en de ouder(s). STER staat voor Samen Tussentijds Evalueren van de Resultaten. Tijdens een STER gesprek laten kinderen blijken waar ze goed in zijn, waar ze beter in willen worden en waar ze belangstelling voor hebben.

Nee. De kinderen gebruiken een iPad van school waar alle benodigde apps op staan. Deze iPad gaat iedere dag mee naar huis, zodat de kinderen thuis (samen met de ouders) verder kunnen leren wanneer zij daar gemotiveerd voor zijn en de planning voor de volgende dag kunnen inzien. De ouders tekenen bij ontvangst van de iPad een contract, voorzien van alle voorwaarden.

 

Nee. De iPad is een hulpmiddel om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Voor de lesstof die individueel verwerkt en geoefend moet worden, worden de oefenapps op de iPad ingezet. Daardoor is er meer tijd beschikbaar voor de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend denken, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. De iPad wordt ingezet als een verrijking van het onderwijs; de leeromgeving wordt groter dan een klaslokaal.

Ja, schrijven is een belangrijke motorische ontwikkeling. Schrijven is een vorm van communiceren waarbij de kinderen rekening leren houden met het publiek en het doel.

Op Supernova worden iedere zes weken leerdoelen vastgesteld. De resultaten van de apps, de observaties van de coach en producten van het kind zijn de bewijsstukken voor het wel of niet behalen van deze leerdoelen.

Daarnaast worden halfjaarlijkse, landelijk genormeerde toetsen afgenomen.

Ja. In het gebouw biedt Doomijn vanaf 07.30 uur voorschoolse opvang en tot 18.15 uur naschoolse opvang.