Supernova, laat je stralen

Betrokken

Elk kind op Supernova heeft zijn eigen leerroute. Deze leerroute wordt vastgesteld in een gesprek met kind en ouders. Op deze manier denken kinderen zelf na over hun leerdoelen en worden zij eigenaar van hun leerproces. Binnen heldere kaders mogen kinderen keuzes maken in tempo en de manier van verwerken. Hierdoor zullen de kinderen meer gemotiveerd zijn om te leren. Leren is leuk!

Het jaar is ingedeeld in periodes van zes weken. Elke periode wordt opnieuw naar de doelen gekeken en worden deze waar nodig bijgesteld. Telkens wordt u als ouder hierbij betrokken en meegenomen. Er wordt ook een actieve rol van ouders verwacht; door het kind te begeleiden in het maken van keuzes en de STER gesprekken voor te bereiden.

Persoonlijk

Elk kind heeft iets waar hij of zij goed in is. Soms is dit heel duidelijk en uitgesproken en soms zit zo’n talent nog verborgen. Op Supernova gaan we samen met u en uw kind ontdekken wat het talent van uw kind is en dit talent verder ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan een reken- of taaltalent, maar uw kind kan ook heel erg zorgzaam of creatief zijn. Door aan te sluiten op wat een kind wel kan worden succeservaringen gecreëerd en groeit het zelfvertrouwen. Vanuit die basis kan een kind zich verder ontwikkelen.

Om een kind zo goed mogelijk te leren kennen en begeleiden zal een coach als vast aanspreekpunt en vertrouwenspersoon fungeren voor u en uw kind.

Elk kind wordt gezien. Door de individuele benadering is er aandacht voor talenten. We gaan uit van de mogelijkheden van kinderen en zullen hen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. De samenwerking met ouders is hierbij van essentieel belang, omdat zij hun kind natuurlijk kennen als geen ander.

Samen

Een kind op Supernova wordt omringd door deskundigen. Zowel op school als thuis is er veel kennis aanwezig over het kind en zijn of haar behoeften en talenten. Door deze kennis samen te bundelen kan het kind hiermee zijn voordeel doen.

We verwachten ook van ouders een actieve rol binnen de school. Deze rol kan variëren van hand en spandiensten tot het geven van workshops aan de kinderen. Veel ouders hebben namelijk hele interessante dingen te vertellen die erg passen binnen de belevingswereld van kinderen. Denk hierbij aan beroepen, hobby’s en andere talenten.

Op Supernova kunnen wij niet zonder de bijdrage van ouders. We willen graag samen het beste onderwijs creëren voor onze leerlingen.

Leerlingen leren natuurlijk ook veel van elkaar en met elkaar. Voor het groepsproces is daarom ook veel aandacht. Kinderen wordt geleerd hoe je samenwerkt en hoe je sterker wordt als je dingen deelt en samen oppakt. Elke dag begint en eindigt dan ook in een “basegroup”. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling.