Een dag bij Supernova

Op Supernova wordt gewerkt met een continurooster: van 08.30 uur tot 14.00 uur, met uitzondering van de woensdag want dan zijn de kinderen om 13.30 uur vrij.

De dag start met zelfstandig werken waarbij de kinderen aan de slag gaan met hun eigen doelen. Daarna komen de kinderen samen in hun basegroup waar groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staan.

Na de ochtendpauze vinden in vijf rondes de workshops plaats. De kinderen volgen elke dag een rekenworkshop en een taalworkshop. In de stilwerkstudio verwerken en oefenen de kinderen de stof zelfstandig.

Na de lunchpauze is er ruimte voor gym, thematisch werken in de basegroup of een groepsdoorbrekende masterclass. Bij de masterclass wordt gedurende drie weken gewerkt aan een bepaalde opdracht. Leerlingen kunnen zich van te voren intekenen voor een activiteit. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen mogen op eigen interesse kiezen en zitten met alle leeftijden door elkaar. Voorbeelden van een masterclass zijn bijvoorbeeld: dansen, stop motion, programmeren, muziek of ontwerpen met verschillende materialen. Voor de dagafsluiting komen de kinderen weer samen in hun basegroup.