Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor Supernova is als volgt:

  1. Voor leerlingen die vier jaar worden kunt u een afspraak maken om kennis te maken met de school. U krijgt een rondleiding en maakt kennis met het team. U heeft dan de mogelijkheid om zich in te schrijven.

  2. Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd op school. Als uw kind op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gezeten heeft, verwachten wij ook een ingevulde kopie van het Zwols overdrachtsformulier. Al deze papieren krijgt u uitgereikt op Supernova.

  3. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken te horen of Supernova de juiste school kan zijn voor uw kind. We zullen beoordelen of we de juiste begeleiding kunnen geven. Deze periode kan indien nodig verlengd worden met vier weken.

  4. Bij een negatieve beschikking heeft Supernova de zorgplicht samen met u te zoeken naar een andere school.

  5. Bij een positieve beschikking wordt uw kind ingedeeld in een basegroup. De coach van de basegroup neemt contact met u op om het aantal wendagen af te spreken.

De aanmeldingsprocedure voor zij-instromers:

  1. U maakt een afspraak voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u waarom u voor Supernova kiest als nieuwe school voor uw kind. Dit gesprek en een rondleiding kan alleen plaatsvinden als de school van herkomst op de hoogte is van uw wens om over te stappen.

  2. Als school hebben we zorgplicht. Daarom nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. Het is belangrijk dat we direct de juiste en volledige informatie krijgen over uw kind.

  3. Zolang beide scholen nog in gesprek zijn met elkaar kan er nog geen overplaatsing plaatsvinden. Adviezen van de school van herkomst worden in principe overgenomen.

  4. Bij een positieve beschikking wordt u gevraagd het aanmeldformulier in te vullen. Bij een negatieve beschikking zullen wij dit voldoende onderbouwen. De school van herkomst echter heeft de zorgplicht om een passende school bij uw kind te vinden.

Informatie aanvragen?