Aanmelden

De aanmeldingsprocedure voor Supernova is als volgt:

  1. Voor leerlingen die vier jaar worden maken wij graag een persoonlijke afspraak met u en uw kind bij ons op school. U krijgt dan een rondleiding en maakt kennis met onze visie op onderwijs, manier van werken en onze enthousiaste collega's. Na een eerste kennismakingsgesprek verstrekken wij u graag ons aanmeldingsformulier.

  2. Wilt u uw kind aanmelden voor Supernova, wat leuk! Wij ontvangen het aanmeldingsformulier graag van u. Bij voorkeur op papier, maar digitaal kan ook door deze te mailen naar: directie-supernova@ooz.nl. Als uw kind op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gezeten heeft, ontvangen wij ook graag een ingevulde kopie van het Zwolse overdrachtsformulier. Al deze papieren krijgt u aan het einde van het kennismakingsgesprek uitgereikt op Supernova.

  3. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken te horen of wij denken dat Supernova de juiste school kan zijn voor uw kind. We zullen beoordelen of we voldoende expertise in huis hebben en uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Deze periode kan indien nodig verlengd worden met vier weken.

  4. Bij een negatieve beschikking heeft Supernova de zorgplicht samen met u te zoeken naar een andere school.

  5. Bij een positieve beschikking wordt uw kind ingedeeld in een basegroup. De coach van de basegroup neemt contact met u op om het aantal wendagen af te spreken.

De aanmeldingsprocedure voor zij-instromers:

  1. Bent u op zoek naar een andere basisschool voor uw kind? Dan maken wij graag een persoonlijke afspraak met u en uw kind bij ons op school. U krijgt dan een rondleiding en maakt kennis met onze visie op onderwijs, manier van werken en onze enthousiaste collega's. Wij zijn benieuwd wat uw overwegingen zijn om te kiezen voor een andere basisschool en waar u specifiek naar op zoek bent. Wij plannen deze gesprekken met u wanneer de huidige basisschool van uw kind op de hoogte is van uw wens om over te stappen naar een andere basisschool. Na een eerste kennismakingsgesprek verstrekken wij u graag ons aanmeldingsformulier.

  2. Wilt u uw kind aanmelden voor Supernova, wat leuk! Wij ontvangen het aanmeldingsformulier graag van u. Bij voorkeur op papier, maar digitaal kan ook door deze te mailen naar: directie-supernova@ooz.nl. Als school hebben we zorgplicht, daarom nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. Het is belangrijk dat we direct de juiste en volledige informatie krijgen over uw kind.

  3. Zolang beide scholen nog in gesprek zijn met elkaar kan er nog geen overplaatsing plaatsvinden. Adviezen van de school van herkomst worden in principe overgenomen.

  4. Bij een positieve beschikking nemen we contact met u op om afspraken te maken voor de start op Supernova. Bij een negatieve beschikking zullen wij dit voldoende onderbouwen. De school van herkomst echter heeft de zorgplicht om een passende school bij uw kind te vinden.

Informatie aanvragen?